Прогнозування розвитку трудового потенціалу торговельних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються можливості прогнозування розвитку персоналу торговельних підприємств за рахунок побудови прогнозної моделі, яка враховує оптимізацію оцінювання, навчання та підвищення кваліфікації працівників торговельних підприємств.
This article discusses the possibility of forecasting the development of labor potential of trade enterprises by building a predictive model that takes into account the optimization of evaluation, education and training of employees of mercantile enterprises.
В статье рассматриваются возможности прогнозирования развития трудового потенциала торговых предприятий за счет построения прогнозной модели, которая учитывает оптимизацию оценивания, обучения и повышения квалификации работников торговых предприятий.
Description
Keywords
трудовий потенціал, розвиток трудового потенціалу, навчання, підвищення кваліфікації, прогнозна модель, торговельне підприємство, employment potential, development of employment potential, education, training, predictive model, mercantile business, трудовой потенциал, развитие трудового потенциала, обучение, повышение квалификации, прогнозная модель, торговое предприятие
Citation
Степанова Л. В. Прогнозування розвитку трудового потенціалу торговельних підприємств / Л. В. Степанова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 436-442.