Мовна комунікація як спосіб існування мови разом з мовленням

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Люлька Л. Мовна комунікація як спосіб існування мови разом з мовленням / Л. Люлька, І. Рендзюк // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29–30 лист. 2014 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди» ; редкол.: В. П. Коцур (голова) [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 261–264.