Маркетингова веб-стратегія підприємства - данина моді чи вимога сучасності?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі сучасних розробок у галузі маркетингових веб-комунікацій обґрунтовано зростаючу роль керованої присутності компаній та їх комунікаційної активності в інтернет-просторі. Розглянуто вплив соціальних процесів, зумовлених розвитком Інтернету і веб-технологій, на діяльність підприємств. Аргументовано маркетингові ризики і запропоновано способи їх подолання створення і впровадження веб-стратегії підприємства. Наведено визначення веб-стратегії, запропоновано базис та етапи створення веб-стратегії підприємства.
The article deals with the grounded increasing role of the guided presence of companies and their Internet communication activity on the basis of modern developments in the area of marketing web-communications. The article discusses the impact of social processes that cause the development of the Internet and the Web - technologies for the enterprise. The marketing risks are argued in the work and their resolution is suggested - the creation and implementation of web - business strategy. The article gives the definition of the web - strategy and the basis and stages of development of web - business strategy are proposed in the paper.
В статье на основе современных разработок в области маркетинговых веб-коммуникаций обоснованы роль управляемого присутствия компаний и их коммуникационной активности в интернет-пространстве. Рассмотрены влияние социальных процессов, которые вызваны развитием Интернета и веб-технологий, на деятельность предприятий. Аргументированы маркетинговые риски и предложено их разрешение - создание и внедрение веб-стратегии предприятия. Даны определение веб-стратегии и предложены базис и этапы разработки веб-стратегии предприятия.
Description
Keywords
веб-стратегія, базис веб-стратегії, етапи створення веб-стратегії, маркетингові інтернет-комунікації, маркетингові веб-комунікації, маркетингова активність в Інтернеті, web-strategy, base of web-strategy, design of web-strategy times, marketings internet communications, marketings web-communication, marketing activity in the Internet, веб-стратегия, базис веб-стратегии, этапы разработки веб-стратегии, маркетинговые интернет-коммуникации, маркетинговые веб-коммуникации, маркетинговая активность в Интернете
Citation
Язвінська Н. Маркетингова веб-стратегія підприємства - данина моді чи вимога сучасності? / Надія Язвінська, Ярослав Касперович // Маркетинг в Україні. - 2011. - № 2. – С. 53-56.