№ 2 (66) березень – квітень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  “Стратегічний маркетинг для навчальних закладів” Філіпа Котлера і Карен Фокс – в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03)
  31 травня поточного 2011 року у національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» в рамках Першого міжнародного книжкового ярмарку «Книжковий Арсенал» відбулася презентація українського видання книги Філіпа Котлера і Карен Фокс «Стратегічний маркетинг для навчальних закладів». Головний висновок з дискусії: положення книги є гостро актуальними і мають стати поштовхом до широкого суспільного обговорення шляхів реформування освітньої сфери України.
 • Item
  Огляд «топових» автомобілів і автосалонів класу d
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Овсяннікова, Юлія
  У сучасному світі мати автомобіль – справді не розкіш, а необхідність. Без засобів пересування існувати складно, і це чудово всім відомо. Проблема починається лише тоді, коли людина замислюється, на якій же марці автомобіля їй зупинити свій вибір. І за характеристиками, щоб не пасла задніх, і за ціною, щоб «не занадто». Сучасний ринок автомобілів дозволяє відшукати машину на свій смак і колір, але навіть вибираючи з одного класу, визначитись вкрай важко. У кожної марки/моделі є свої переваги і свої недоліки. А іноді людям доводиться в певному класі вибирати ту марку машини в автосалоні, якої пропонують більш вигідні умови кредитування.
 • Item
  Сервіс з національним присмаком, або як руйнується актив автобрендів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Сафоненко, Артем
  У статті викладено матеріали дослідження сприйняття споживачами рівня якості обслуговування у системі автосервісу регіональних автодилерів та оцінки відповідності рівню, задекларованому виробниками та офіційними імпортерами. Досліджено роль персоналу у руйнуванні, сформованих автовиробником очікувань споживачів. Визначено місце менеджерів і консультантів з сервісу як ключових співробітників автосервісу.
 • Item
  Фан-маркетинг у системі спортивного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Островерх, Сергій
  У статті розкрито сутність, проаналізовано та обґрунтовано елементи фан-маркетингу як можливого окремого напряму спортивного маркетингу, дієвого інструменту в сучасних умовах менеджменту професійного спортивного клубу.
 • Item
  Маркетингова веб-стратегія підприємства - данина моді чи вимога сучасності?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Язвінська, Надія; Касперович, Ярослав
  У статті на основі сучасних розробок у галузі маркетингових веб-комунікацій обґрунтовано зростаючу роль керованої присутності компаній та їх комунікаційної активності в інтернет-просторі. Розглянуто вплив соціальних процесів, зумовлених розвитком Інтернету і веб-технологій, на діяльність підприємств. Аргументовано маркетингові ризики і запропоновано способи їх подолання створення і впровадження веб-стратегії підприємства. Наведено визначення веб-стратегії, запропоновано базис та етапи створення веб-стратегії підприємства.
 • Item
  Важливість правильного позиціонування бренду в соціальних медіа
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Чумаченко, Андрій
  Соціальні мережі - модний тренд останніх років. Кожна компанія, кожен бізнес, знайомий з Інтернетом, рано чи пізно доходить висновку, що потрібно відкритивати своє представництво у соціальних мережах.
 • Item
  Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Дробиш, Людмила
  Загалом по Україні у 2009 р. пропозиція висококваліфікованої праці значно перевищувала попит на неї, що відобразилося на показнику навантаження на одне вільне робоче місце у розрізі окремих професійних груп і спеціальностей. За професійними групами цей по казник становив: законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери керівники) - 8 осіб, і технічні службовці - 123 особи. За умов загального зменшення потреби у працівниках порівняно з 2000 р. (на 2,4 тис. осіб, або на 3,5%) за досліджуваний період збільшилася необхідність у працівниках на заміщення посад службовців на 70,3%, або на 11,6 тис. осіб, і становила у 2009 р. 28,1 тис. (42,7% від загального попиту на робочу силу). Така тенденція є характерною для більшості регіонів України і розцінюється нами позитивно. Однак до цього часу залишається тривожною ситуація з використанням випускників з вищою економічною освітою.
 • Item
  Вища освіта України: ілюзія реформ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Заплотинська, Олена
  Що маємо? 1. Не відбулась комплексна реформа вищої освіти у контексті Болонського процесу, таксамо, як і поки що нерозроблені стратегії таких нововведень. 2. Офіційні звіти Міністертва освіти про національний прогрес у просуванні до Європейського простору вищої освіти у зіставленні з такими фактами, як відсутність українських університетів у престижних міжнародних рейтингах; катастофічне падіння якості освіти свідчать про серйозні деградаційні тенденції вищої школи. 3. Вплив європейських структур на активізацію реформування вищої школи та імплементації Болонських принципів залишається кволим (поки що відчутною співпраця є лише у контексті мобільності).
 • Item
  Кількісні показники сили бренду
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Пустотін, Вадим
  Що відрізняє бренд від торгової марки? Що це за показники, наявність яких свідчить про зміну торгової марки на бренд? Цей тонкий момент перетворення торгової марки на бренд настає тоді, коли сприйняття покупця сформовано вже так, що велика кількість людей готові купувати брендовий продукт регулярно (частіше за продукт конкурентів).
 • Item
  Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Дупляк, Тетяна
  У статті досліджено сутність підприємств виставкової діяльності, розглянуто методичні підходи до оцінки ефективності управління ними, а також запропоновано систему показників оцінки окремих аспектів діяльності виставкових підприємств.
 • Item
  Ера "Багато багатьом" - нова комунікаційна модель і 10 молодіжних трендів нового періоду
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03)
  Ми публікуємо четверту частину звіту про тренди молодіжного маркетингу ера "Багато багатьом". У частині 4 ми намагались розкрити основоположні принципи, притаманні ері "Багато багатьом", а також ключові молодіжні тенденції, які допоможуть краще взаємодіяти з сучасною молоддю. Матеріал підготовлено на основі звіту, опублікованого Міжнародною мережею агентств молодіжного маркетингу Youth Research Partners. Фіналізовував звіт Грехем Браун директор Mobile Youth; офіційний партнер мережі в Україні трендвочинговое агентство InTrends. Звіт складається з п'яти частин і нараховує понад 343 слайдів, в яких відображено 50 ключових трендів, що виявили себе по всьому світу протягом останніх десяти років. Матеріал, опублікований у частині 4, допоможе поглянути на світ очима молодих людей з різних куточків планети і встановити необхідний напрям у побудові комунікації з молодіжною аудиторією.
 • Item
  Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Устименко, Марія
  Розглянуто основні аспекти формування міжнародних каналів розподілу фармацевтичних виробів з точки зору аналізу особливостей товару і специфіки умов міжнародного середовища фармацевтичного ринку Центральної i Східної Європи.
 • Item
  Сегментація працівників як внутрішніх клієнтів підприємства (макропідхід на прикладі галузі виробництва та обслуговування)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Окунєва, Ольга Володимирівна; Okuneva, Olga
  Традиційний маркетинг нівелює постійну зміну функцій "постачальник споживач" для однієї і тієї ж людини в процесі виробництва та обміну. Логічним постає запитання, чи взагалі позбувається людина своїх потреб у момент, коли вона працює. Поява внутрішнього маркетингу спростовує цю гіпотезу, і він стає невіддільним елементом в системі задоволення потреб учасників ринку працівників як внутрішніх споживачів. Сьогодні особливого інтересу набуває адаптація та ефективне практичне застосування маркетингових інструментів до внутрішнього ринку. На основі даних, представлених компанією TNS в Україні, автор вперше представляє сегментацію працівників різних галузей за їх потребами до характеристик роботи як до продукту.
 • Item
  Ринок маркетингових досліджень в Україні 2010: експертна оцінка та аналіз УАМ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03) Лилик, Ірина Вікторівна
  У січні- лютому 2010 р. УАМ восьмий раз поспіль здійснила експертну оцінку розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні у 2010 р. (виконаних маркетинговими дослідними агенціями на замовлення, без власних досліджень, що проводяться маркетинговими відділами чи службами підприємств - товаровиробників та операторів ринків), а також перспектив розвитку сектору на 2011 р.
 • Item
  Засідання професійного клубу дослідників ринку і споживачів MPR CLUB при Українській Асоціації Маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03)
  Перша зустріч професійного клубу дослідників ринку і споживачів MRP Club при Українській Асоціації Маркетингу відбулася 14 квітня 2011 р. і проходила у конференц залі компанії Крафт Фудз Україна. Головними темами дискусії стали внесок дослідника - професіонала в результати діяльності компанії, роль менеджера з досліджень у корпорації і можливості підвищення ефективності використання досліджень в Україні.