Тенденції цифровізації бізнесу: характер змін та їх вплив на розвиток бізнес-моделей

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Викладено основні напрями цифровізації бізнесу, їх вплив направлений на різні сфери управління та бізнесів. Зміни в бізнес моделі компанії які відбуваються при їх провадженні. Theses talk about the main directions of digitalization of business, their impact is directed to various areas of management and businesses. Changes in the company's business model that occur during their implementation.
Description
Keywords
цифровізація, діджитал маркетинг, електронна торгівля, бізнес-модель, digitization, digital marketing, e-commerce, business model
Citation
Осокіна А. В. Тенденції цифровізації бізнесу: характер змін та їх вплив на розвиток бізнес-моделей [Електронний ресурс] / Осокіна А. В., Іващук Д. В. / Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 316–319. – Назва з титул. екрану.