Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств

Abstract
У статті визначено, передумови та відображено шляхи вирішення проблеми підготовки фахівців, які будуть здатні професійно здійснювати обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах сьогодення.
В статье определены предпосылки и отражены пути решения проблемы подготовки специалистов, которые будут способны профессионально осуществлять учетно-аналитическое обеспечение функционирования системы экономической безопасности отечественных предприятий в современных условиях.
Description
Keywords
напрями підготовки фахівців з економічної безпеки, обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки, аналітик з питань економічної безпеки, обліково-аналітична діяльність, направления подготовки специалистов по экономический безопасности, учетно-аналитическое обеспечение функционирования системы экономической безопасности, аналитик по вопросам экономической безопасности, учетно-аналитическая деятельность
Citation
Гнилицька Л. В. Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств / Л. В. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С.47–55.