Стратегічні напрямки управління розвитком гірничо-металургійного комплексу України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлені та проаналізовані сучасні проблеми функціонування гірничо-металургійного комплексу України за умов невизначеності ринку металопродукції; надано узагальнену класифікацію напрямків стратегії і тактики управління розвитком підприємств гірничо-металургійного комплексу України.
The article describes and analyses the modern problems of functioning of mining and metallurgical complex of Ukraine in the conditions of uncertainty of the steel market; presents a generalized classification of the strategy and tactics of management of development of the mining and metallurgical complex of Ukraine.
Освещены и проанализированы современные проблемы функционирования горно-металлургического комплекса Украины в условиях неопределенности рынка металлопродукции; дана общая классификация направлений стратегии и тактики управления развитием горно-металлургического комплекса Украины.
Description
Keywords
металургія, гірничо-металургійний комплекс, економічний потенціал, розвиток металургійної галузі, metallurgy, mining and metallurgical industry, economic potential, development of metallurgy, металлургия, горно-металлургический комплекс, экономический потенциал, развитие металлургической отрасли
Citation
Соломаха В. М. Стратегічні напрямки управління розвитком гірничо-металургійного комплексу України / В. М. Соломаха // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 203-207.