Моделювання процесів розподілу інвестиційних ресурсів у регіональному промисловому комплексі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено систему економіко-математичних моделей формування ефективної стратегії інвестування. Це дозволяє оцінити еколого-економічну ефективність розвитку регіонального промислового комплексу при різних варіантах інвестиційної політики регіону.
The system of economic-mathematical models of forming effective strategy of investing is developed. It allows to estimate ecological economics efficiency development of regional industrial complex at the different variants of investment policy in region.
Description
Keywords
економіко-математична модель, інвестиційні ресурси, регіональний промисловий комплекс, еколого-економічна ефективність, economic-mathematical model, investment resources, regional industrial complex, ecological economic efficiency
Citation
Глущевський В. В. Моделювання процесів розподілу інвестиційних ресурсів у регіональному промисловому комплексі / В. В. Глущевський, Є. К. Мержинський, О. М. Ісаєнко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 100–113.