Особливості оцінювання організаційно-технічного рівня сучасного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Акцентовано увагу на необхідності об’єктивного оцінювання організаційно-технічного рівня українських підприємств. Запропоновано метод розрахунку комплексного показника організаційно-технічного рівня підприємства.
The article focuses on the necessity of objective evaluation of organizational and technological level of Ukrainian enterprises. The method of calculating the composite indicator of organizational and technical level of the enterprise is presented in the paper.
Description
Keywords
організаційно-технічний рівень, організація праці, організація виробництва, організація управління, organizationally technical level, organization of labor, organization of production, organization of management
Citation
Кукоба В. П. Особливості оцінювання організаційно-технічного рівня сучасного підприємства / В. П. Кукоба // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 139-142.