Основні складові формування корпоративної культури в організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті обґрунтовано необхідність формування корпоративної культури в організації, розглянуто її основні складові, рівні реалізації. Визначено основні етапи формування корпоративної культури в організації.
In the article necessity of forming of corporate culture for organization is grounded, it’s basic constituents, level of realization is considered. The basic stages of forming of corporate culture in organization is certain.
В статье обоснованно необходимость формирования корпоративной культуры в организации, рассмотрена её основные составляющие, уровни реализации. Определены основные этапы формирования корпоративной культуры в организации.
Description
Keywords
культура, організаційна культура, корпоративна культура, організація, менеджер, culture, organizational culture, corporate culture, organisation, manager, культура, организационная культура, корпоративная культура, организация, менеджер
Citation
Дяків О. П. Основні складові формування корпоративної культури в організації / О. П. Дяків // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 94-100.