Особливості об’єкта нормотворчих відносин Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено проблемам визначення об’єкта нормотворчих відносин Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та організації процесу законопроектування або виконання завдання на окремих стадіях нормотворчої діяльності.
This article is considering the problems of defining a regulatory affairs of the Ministry of emergencies and Affairs of population protection from the consequences of the Chernobyl disaster, the organization of elaborating a law (Bills) and process stages of lay down law.
Description
Keywords
нормотворчість, правомірна поведінка посадової особи, суб’єкт законодавчої ініціативи, суб’єкт законодавчої пропозиції, нормативно-правовий акт, процес адміністративної правотворчості, lay down law, lawful conduct, subject of legislative initiatives, normative act, administrative law-making process
Citation
Галіахметов І. А. Особливості об’єкта нормотворчих відносин Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / І. А. Галіахметов // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 79–89.