Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. Автором запропоновано нові елементи системи управлінського обліку, що конструктивно вирішує питання зменшення витрат підприємства.
The article deals with the issues of improving the organization of managerial accounting of costs at the enterprises of extraction of iron ore. The work considers the main aspects of the reserves of the efficiency of managerial cost accounting. The author proposes new elements of the system of managerial accounting, which constructively solves the issue of reducing the cost of the enterprise.
Description
Keywords
система управління витратами, управлінський облік витрат, альтернативи управлінських рішень, інформаційне забезпечення, control system by charges, administrative account of charges, alternative of administrative decisions, informative providing
Citation
Дутчак Р. Р. Організація управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди / Р. Р. Дутчак // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 180–186.