Деякі методологічні підходи до оцінки діяльності некомерційних організацій в постсоціалістичних країнах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні підходи до оцінки їх діяльності.
In this article definitions of civil society and non-profit organizations are studied, as well as problems dealing with their problems in post- Soviet Union countries and in Ukraine in particular.
Description
Keywords
громадянське суспільство, громадські організації, некомерційні організації, постсоціалістичні країни, Україна, civil society, civil society organizations, non-profit organizations, post — Soviet Union countries, Ukraine
Citation
Лилик М. С. Деякі методологічні підходи до оцінки діяльності некомерційних організацій в постсоціалістичних країнах / М. С. Лилик // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 526–537.