Розвиток ІТ-індустрії як фактор становлення інформаційного суспільства в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано перешкоди для розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій, розглянуто основні законодавчі акти, які регулюють суспільні відносини щодо розбудови інформаційного суспільства, запропоновано інструменти для стратегії розвитку ІТ-галузі України.
The article analyzes the development obstructions for the domestic sector of information technologies, investigates the main legislative acts that regulate the public relations in the establishment of information society, proposes the instruments for the development strategy of IT-sector in Ukraine.
В статье проанализированы преграды для развития отечественной отрасли информационных технологий, рассмотрены основные законодательные акты по развитию информационного общества, предложены инструменты для стратегии развития ІТ-отрасли Украины.
Description
Keywords
інформаційні технології, галузь інформаційних технологій, інформаційне суспільство, information technologies, information technologies sector, information society, информационные технологии, отрасль информационных технологий, информационное общество
Citation
Пузанов І. І. Розвиток ІТ-індустрії як фактор становлення інформаційного суспільства в Україні / І. І. Пузанов, А. Є. Литвин // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 294–300.
Collections