Соціальна технологія «працетерапія» в умовах інтернатних установ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Вонберг Т. B. Соціальна технологія «працетерапія» в умовах інтернатних установ [Електронний ресурс] / Вонберг Т. B. // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.; 28 берез. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 64–65. – Назва з титул. екрану.