Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу проблем і перспектив діяльності недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення України.
This article is devoted to analyze of the problems and prospects of private pension funds’ activity in frames of Ukrainian pension system.
Статья посвящена анализу проблем и перспектив деятельности негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения Украины.
Description
Keywords
пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд, страхова компанія зі страхування життя, pensions, private pension fund, life insurance company, пенсионное обеспечение, негосударственный пенсионный фонд, страховая компания по страхованию жизни
Citation
Димніч О. В. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення України / О. В. Димніч // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 109–116.