Проблеми розвитку інноваційного процесу в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Самсонова О. І., Тихоненко Ю. В. Проблеми розвитку інноваційного процесу в Україні / О. І. Самсонова, Ю. В. Тихоненко // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листоп. 2011 р. : до 15-ї річниці створення каф. банк. інвестицій / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: І. М. Диба (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 450–452.