Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття містить основні результати досліджень проблематики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку потреб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
This article contains the main results of the research problems of theoretical and methodological features of the relationship of needs, motivation, motivational incentives in the process of agricultural formation. The essence of basic factors of motyvation is presented in the paper.
Description
Keywords
мотивація, потреби, мотиви, стимули, стимулювання, motivation, needs, motivations, incentives, stimulation
Citation
Стрельбіцька О. П. Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань / О. П. Стрельбіцька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 263–269.