Проблеми та перспективи мультикультурноі освіти в сучасному суспільстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються актуальні питання розвитку мультикультурноі освіти в умовах європейської інтеграції України, що стає однією з провідних концепцій єднання культур. Досліджуються виміри, форми і завдання мультикультурноі освіти, впровадження якої неможливе без реформування всього освітнього середовища. The article considers the topical issues of the development of multicultural education which is becoming one of the leading concepts of cultural unity under the European integration of Ukraine. The dimensions, forms and tasks of multicultural education are studied, the implementation of which is impossible without reforming the entire educational environment.
Description
Keywords
мультикультуралізм, мультикультурна освіта, різноманіття культур, міжкультурний діалог, мультикультурні виміри, multiculturalism, multicultural education, cultural diversity, intercultural dialogue, multicultural dimensions
Citation
Шевченко О. Л. Проблеми та перспективи мультикультурноі освіти в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Шевченко О. Л. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VІII Міжнар. наук. конф., м. Київ (21 квіт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М.М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 135–143. – Назва з титул. екрану.