Центри виникнення витрат та відповідальності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
Створення системи інформаційного забезпечення управління підприємством та складовими виробничого процесу дозволяє оперативно контролювати та ефективно впливати на господарську діяльність через сформовані центри витрат та відповідальності.
Description
Keywords
центри витрат, центри відповідальності, об’єкт витрат
Citation
Самборський О. В. Центри виникнення витрат та відповідальності / О. В. Самборський // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 330–336.