Стратегія управління проблемною заборгованістю банківських установ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто специфіку та механізм управління проблемною заборгованістю. Запропоновано основні напрями зменшення тиску проблемного портфеля на діяльність банківської установи. Внесено пропозиції щодо оптимізації роботи банків з проблемними боргами.
The article deals with the specificity and mechanisms of bad debts. The basic directions to reduce the pressure on the troubled portfolio of banking institutions are presented in the work. A motion for optimization the banks with troubled debt is introduced in the paper.
Description
Keywords
проблемна заборгованість, проблемний актив, прострочені кредити, сумнівні кредити, управління проблемними кредитами, кредитний ризик, bad debts, bad assets, overdue loans, doubtful loans, managing problem loans, credit risk
Citation
Бугель Ю. В. Стратегія управління проблемною заборгованістю банківських установ / Ю. В. Бугель // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33: Проблеми управління у великотоварних промислових формуваннях. – С. 502-509.
Collections