Модель управління зернопереробним підприємством з гістерезисним перемиканням інтенсивності обслуговування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Abstract
У статі запропоновано модель управління зернопереробним підприємством з використанням апарату систем масового обслуговування. На основі математичної моделі роботи зернопереробного підприємства в динаміці отримано прогноз функціонування підприємства на фазі прийому зернових культур та його основні операційні характеристики.
The article suggested model of grain processing enterprises with the use of queuing systems. Based on the mathematical model of grain processing enterprises in dynamic prediction function is obtained on admission phase grains and its main operational characteristics.
Description
Keywords
зернопереробне підприємство, системи масового обслуговування, вхідний потік вимог, розв'язки в динаміці, стаціонарний режим, grain processing enterprise queuing system, input flow requirements, solutions in the dynamics, steady mode
Citation
Лісовська В. П. Модель управління зернопереробним підприємством з гістерезисним перемиканням інтенсивності обслуговування / В. П. Лісовська, Ю. В. Ігнатова, Л. В. Іващенко // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 9. — C. 55-65.