Моделювання розвитку фінансових показників з урахуванням правил технічного аналізу ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено методологічний підхід до процесу прийняття рішень при торгівлі фондовими активами, на основі якого створено модель з використанням інструментарію нечіткої логіки. Практична реалізація розробленого підходу дозволила провести аналіз моделі на реальних даних, у ході якого було відзначено її високу ефективність.
There are developed an approach to decision making process of stock trading. The model was created on the base of presented approach and fuzzy logic theory. Practical implementation of developed approach allowed to make an analysis of model using real dataset, which confirmed high efficiency of model and approach.
Description
Keywords
нечітка логіка, функція належності, база правил, технічний аналіз, технічний індикатор
Citation
Кононенко Д. С. Моделювання розвитку фінансових показників з урахуванням правил технічного аналізу ринку / Д. С. Кононенко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 161–179.