Конвергенція податкової системи аграрного сектору України до країн Європейського союзу

Thumbnail Image
Date
2012-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дослідженні проведено аналіз податкової системи в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації щодо системних перетворень у податковій системі аграрного сектору України за умов інтеграційних процесів.
The study analyzed the tax system in the agricultural sector of the European countries, including Poland, the positive and negative aspects of its functioning as well as practical recommendations for systemic change in the tax system of agricultural sector of Ukraine under the integration process.
В исследовании проведен анализ налоговой системы в аграрном секторе европейских стран, в частности Польши, выявлены положительные и отрицательные стороны ее функционирования, а также разработаны практические рекомендации относительно систе- мных преобразований в налоговой системе аграрного сектора Украины в условиях интеграционных процессов.
Description
Keywords
податкова система, агарний сектор, tax system, agricultural sector, налоговая система, аграрный сектор
Citation
Івасько І. М. Конвергенція податкової системи аграрного сектору України до країн Європейського союзу / І. М. Івасько // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 253–269.