Інноваційна діяльність як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено специфіка визначення понять та їх відмінності. Окреслено основні зв’язки між інноваціями та інвестиційною привабливістю.
The article describes the specificity of the definitions and their differences. The paper outlines the main connection between innovation and investment attractiveness.
Description
Keywords
інвестиційна привабливість підприємства, класифікаційні ознаки інвестиційної привабливості, інновації, інвестиційно-інноваційний процес, investment attractiveness of enterprise, classification attributes of the investment attractiveness, innovations, investment and innovation process
Citation
Будяєв М. О. Інноваційна діяльність як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємства / М. О. Будяєв // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 57-60.