Глобалізація банківського капіталу та її наслідки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні характеристики глобалізаційних процесів, вплив цих процесів на банківській сектор України, а також подано позитивні та негативні наслідки функціонування банків з іноземним капіталом на території України.
The main characteristics of globalization processes, the impact of these processes on the banking sector of Ukraine examined in the article. The positive and negative effects of the operation of banks with foreign capital in Ukraine are also given.
В статье рассматриваются основные характеристики глобализационных процессов, влияние этих процессов на банковский сектор Украины, а также подаются позитивные и негативные последствия функционирования банков с иностранным капиталом на территории Украины.
Description
Keywords
глобалізація, глобалізаційні процеси, фінансова глобалізація, фінансова безпека банків, іноземні банки, globalization, globalization processes, financial globalization, financial security of bank, foreign banks, глобализация, глобализационные процессы, финансовая глобализация, финансовая безопасность банков, иностранные банки
Citation
Корнієнко Ю. В. Глобалізація банківського капіталу та її наслідки / Ю. В. Корнієнко // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1. – С. 131–137.
Collections