Міграційна мобільність та розвиток людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність міграційних переміщень у сучасному світі, наведено класифікацію видів міграцій. Виявлено основні тенденції у міграційному русі, окреслено вплив міграцій, як позитивний, так і негативний, для країн, територій, окремих осіб. Авторами наведено аргументи на користь міграції як стимулу для розвитку людини. Розглянуто наслідки міграційного процесу та запропоновано заходи міграційної політики, які мають стати джерелом нарощування людського капіталу та бути стимулом до потужного людського розвитку.
Description
Keywords
міграція, розвиток, людський капітал, міграційна політика, нарощування капіталу
Citation
Дерій Ж. В. Міграційна мобільність та розвиток людського капіталу / Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 301–310.