Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі)

Abstract
Запропонований підхід до прогнозування потреби професійного навчання робітників сільського господарства в Донбасі. Враховано проведення військових дій на цій території. Визначено критерії та орієнтири підвищення якості професійного навчання робітників. Також обґрунтована необхідність впровадження професійних стандартів. Детально розглянуто нормативно-правовий аспект використання професійних стандартів в професійно-технічній освіті.
The approach to forecasting the needs of the professional training of workers in Donbas agriculture are proposed. The military operations in the area are included. The improving quality of vocational training of workers criteria and guidelines are defined. Also, the necessity of introducing professional standards is confirmed. In detail legal aspect of professional standards in vocational education is considered.
Предложенный подход к прогнозированию потребности профессионального обучения работников сельского хозяйства в Донбассе. Учтены проведения военных действий на этой территории. Определены критерии и ориентиры повышения качества профессионального обучения рабочих. Также обоснована необходимость внедрения профессиональных стандартов. Детально рассмотрены нормативно-правовой аспект использования профессиональных стандартов в профессионально-техническом образовании.
Description
Keywords
професійне навчання, прогнозування потреби в навчанні, професійні стандарти, професійно-технічна освіта, training, forecasting training needs, professional standards, vocational education, профессиональное обучение, прогнозирование потребности в обучении, профессиональные стандарты, профессионально-техническое образование
Citation
Щетініна Л. В. Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі) / Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. // Молодий вчений. – 2015. – № 3. – С. 68–72.