Маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено маркетингові комунікативні стратегії при виведенні на ринок нового товару, а також маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності, які є важливим фактором при виведенні товару на ринок.
This article touches upon the marketing investigational marketing communicative strategies at a leading out to the market of new commodity, and also marketing strategies in the field of publicity activity,which are an important factor at the leading out of commodity to the market.
Description
Keywords
маркетингові стратегії, маркетинг, ринок, комунікації, життєвий цикл товару, marketings strategies, marketing, market, communications, life cycle of commodity
Citation
Кузьменко Т. О. Маркетингові стратегії у сфері рекламної діяльності підприємства / Т. О. Кузьменко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 170–178.