Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об’єкта оподаткування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДННУ «Академія фінансового управління»
Abstract
Досліджено особливості об’єкта оподаткування прибутку в Україні відповідно до чинного законодавства та в умовах розробки Податкового кодексу. Дано оцінку змін в оподаткуванні прибутку згідно з Податковим кодексом. Внесено пропозиції щодо вдосконалення визначення об’єкта оподаткування прибутку при розробці Податкового кодексу та подолання розбіжностей у бухгалтерському та податковому обліку.
The authors search into peculiarities of an object of taxation profit in Ukraine in compliance with the effective legislation and in conditions of developing the Tax Code; evaluate changes in taxing profit in accordance with the Tax Code; and offer suggestions aimed at improving the determination of an object of profit taxation during the development of the Tax Code and overcoming distinctions in accounting and taxation.
Description
Keywords
податок на прибуток, об’єкт оподаткування, валові доходи, валові витрати, амортизація, оподатковуваний прибуток, бухгалтерський прибуток, бухгалтерський облік, податковий облік, profits tax, object of taxation, gross revenue, total costs, amortization, taxable profit, account profit, accounting, fiscal accounting
Citation
Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об’єкта оподаткування / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2010. - № 9 (178). – С. 71-76.