Управління брендом бізнес-організації

No Thumbnail Available
Date
2023-06-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Мета кваліфікаційної бакалаврської роботи - на основі узагальнення теоретичних підходів та діагностики стану управління брендом бізнес-організації обґрунтувати напрями його поліпшення. За результатами дослідження запропоновано основні напрями удосконалення підвищення ефективності просування бренду підприємства «LeSilpo», що включають рекомендації щодо удосконалення та подальшого розвитку брендингу підприємства. The purpose of the qualifying bachelor's thesis is to substantiate directions for its improvement based on the generalization of theoretical approaches and diagnosis of the state of brand management of a business organization. According to the results of the study the main directions for improving the efficiency of promoting the brand of the enterprise «LeSilpo» are proposed, which include recommendations for improving and further developing the branding of the enterprise.
Description
Keywords
брендинг, бренд, креатив, імідж, бренд-менеджмент, логотип, branding, brand, creative, image, brand management, logotype
Citation
Копилов О. О. Управління брендом бізнес-організації : бакалавр. диплом. робота : 073, Менеджмент / Копилов Олексій Олександрович ; наук. керівник Діброва О. Ю. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф. менеджменту. – Київ, 2023.- 89 с.