Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-17
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У збірнику подано тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку» (17 квітня 2019 року). У матеріалах викладено низку питань, присвячених визначенню та обґрунтуванню сучасних напрямів розвитку обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в умовах реалізації концепції сталого розвитку.
Description
Keywords
Citation
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Всеукр. студ. наук.-практ. конф.; 17 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ф-т Обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – 691 с. – Назва з титул. екрану.