Фінансова санація місцевих органів влади: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Уманський національний університет садівництва
Abstract
Розкрито зарубіжний досвід фінансового регулювання неплатоспроможності місцевих органів влади та формування механізму фінансової санації місцевих бюджетів і бюджетних установ в Україні. Запропоновано запровадження фінансової санації до неплатоспроможних місцевих органів влади, проблемних місцевих бюджетів та бюджетних установ.
Foreign experience reveals the financial regulation of insolvency of local authorities and the formation mechanism of the financial rehabilitation of local budgets and budget institutions in Ukraine. Proposed introduction of financial rehabilitation to insolvent local authorities, problem of local budgets insolvent local authorities, problem of local budgets and budget institutions.
Раскрыто зарубежный опыт финансового регулирования неплатежеспособности местных органов власти и формирования механизма финансовой санации местных бюджетов и бюджетных учреждений в Украине. Предложено введение финансовой санации в неплатежеспособных местных органов власти, проблемных местных бюджетов и бюджетных учреждений.
Description
Keywords
фінансова санація, неплатоспроможність місцевої влади, санація місцевих бюджетів, оздоровлення бюджетних установ, financial rehabilitation, insolvency authorities, the rehabilitation of local budgets, improvement institutions, финансовая санация, неплатежеспособность местной власти, санация местных бюджетов, оздоровления бюджетных учреждений
Citation
Кондратюк С. Я. Фінансова санація місцевих органів влади: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні / С. Я. Кондратюк // Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності : колект. монографія. Ч. 1 / [С. Я. Кондратюк та ін.] ; за ред.: О. О. Непочатенко ; Уман. нац. ун-т садівництва, ф-т екон. і підприємництва. – Умань : СПД Сочінський, 2014. – С. 222–231.