Вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи. Виділено перелік найбільш впливових факторів, визначено характер їх впливу на стабільність банківської системи. За результатами аналізу побудовано класифікаційне дерево, яке дозволяє класифікувати банківську систему країни як стійку до потрясінь чи ні.
The impact of macroeconomic factors on soundness of a banking system is studied in the article. Using the statistical approach the list of the most important factors is made and characteristics of their impacts are defined. Using results of the statistical analysis, the classification tree is created.
Исследовано влияние макроэкономических факторов на стабильность банковской системы. Выделен перечень наиболее влиятельных факторов, определен характер их влияния на стабильность банковской системы. По результатам анализа построено классификационное регрессионное дерево, позволяющее классифицировать банковскую систему как устойчивую к потрясениям или как неустойчивую на.
Description
Keywords
стабільність, банківська система, фактори, класифікаційне дерево, стійкість, stability, soundness, banking system, factors, classification tree, стабильность, банковская система, факторы, классификационное дерево, устойчивость
Citation
Козлов В. І. Вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи / В. І. Козлов // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 50–60.