Нові підходи до визначення вартості джерел фінансування бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВНЗ «Національна академія управління»
Abstract
Стаття присвячена підходам до визначення середньозваженої вартості корпоративного капіталу залежно від індивідуальних характеристик оцінюваного бізнесу. Крім того, в роботі систематизовано основні цілі оцінки середньозваженої вартості корпоративного капіталу та узагальнено відповідні ним аналітичні методики. Оскільки оцінка й управління вартістю корпоративного капіталу є одними з основних завдань фінансового менеджменту, тоді за умов післякризової відбудови вітчизняного фінансового ринку зазначені проблеми набувають особливої актуальності.
The article is dedicated to the problems of definition of the weighted average cost of the corporate capital depending on the individual characteristics of any estimated business. In addition, the author systematizes the main purposes of the valuation of the weighted average cost of the capital and generalizes the analytical techniques which are corresponding to them. The valuation and management of the corporate capital are the main tasks of financial management. That’s why the specified problems are getting an especial urgency in the actual conditions of afterrisis restoration of the national financial market.
Description
Keywords
середньозважена вартість капіталу, модель САРМ, коефіцієнт відсоткового покриття, β-коефіцієнт, спред корпоративного дефолту, SWOT-аналіз, weighted average cost of the capital, the CAPM model, financial ratio, β-ratio, corporate default spread, SWOT-analysis
Citation
Заворотній Р. І. Нові підходи до визначення вартості джерел фінансування бізнесу / Р. І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. - 2011. – № 7. – С. 116-125.