Стратегічне управління розвитком: динамічний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто тенденції зміни зовнішнього середовища та різновиди ситуацій відповідно до їхньої складності і динамізму. Сформовано класифікацію подій у діяльності підприємств.
Trends in the external environment and the variety of situations according to their complexity and dynamism consider. Classification of events in the activity of enterprises formed.
Рассмотрены тенденции изменения внешней среды и разновидности ситуаций в соответствии с их сложностью и динамизмом. Сформировано классификацию событий в деятельности предприятий.
Description
Keywords
стратегічне управління, адаптивне управління, антисипативне управління, ситуація, подія, слабкі сигнали, strategic management, adaptive management, anticipative management, situation, event, weak signals, стратегическое управление, адаптивное управление, антисипативное управление, ситуация, событие, слабые сигналы
Citation
Якименко О. С. Стратегічне управління розвитком: динамічний аспект / О. С. Якименко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 397-405.