Управління розвитком підприємств інформаційних послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі представлено результати дослідження сучасних тенденцій розвитку українських підприємств, що надають інформаційні послуги, з точки зору вирішення системних проблем, які породжені конфліктами інтересів стейк- холдерів.
The paper presents the results of research of modern trends of development of Ukrainian companies of information services, in terms of solving of systemic problems which are generated by conflicts of interests of their stakeholders.
Description
Keywords
розвиток, інформаційні послуги, стейкхолдери, авторське право, програмне забезпечення, development, information services, stakeholders, copyright, software
Citation
Проскурня М. Г. Управління розвитком підприємств інформаційних послуг / М. Г. Полякова // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 290-292.