Сучасні особливості інтелектуального забезпечення функціонування виробничих систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено особливі способи застосування інтелектуальних систем у виробництві. Запропоновано розроблення алгоритму побудови розгалуженої структури технологічного процесу виробництва.
The article identifies specific ways of using intelligent systems in production. The paper proposes the development of the algorithm for constructing branching structure of the production process.
Description
Keywords
Citation
Люшенко О. І. Сучасні особливості інтелектуального забезпечення функціонування виробничих систем / О. І. Люшенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 183–184.