Напрями розвитку виконання супутніх аудиторських послуг для ефективного управління підприємством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-25
Authors
Щербакова, Наталія Андріївна
Щербакова, Наталия Андреевна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Щербакова Н. Напрями розвитку виконання супутніх аудиторських послуг для ефективного управління підприємством / Наталія Щербакова // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 410–412.