Поширення телероботи як фактор соціально-економічного розвитку

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті досліджуються основні детермінанти соціальноекономічних відносин в умовах телероботи. Аналізуються мотиваційні компоненти телероботи, а саме, трудова поведінка працівника та відмінності традиційної системи мотивації від мотивації у віртуальній компанії.
Description
Keywords
соціально-економічні відносини, телеробота, мотивація, віртуальна компанія, інноваційні форми роботи
Citation
П’ятецька О. С. Поширення телероботи як фактор соціально-економічного розвитку/ О. С. П’ятецька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 68–77.