Teaching Speaking Skills

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The author has studied the problem of teaching speaking skills in the process of teaching foreign languages. A lion’s share of assistance in helping the teachers comes from webinars held by Pearson Education Limited that has been for more than 15 years a very reliable, actual, innovative partner of the Foreign Languages and Intercultural Communication Department of KNEU. The author participated in a 12-hour Online English Language Teacher Training Course, that focused on the problems of teaching speaking skills as it is one of the most serious questions of teaching foreign languages. A most valuable theoretical document provided by Dinternal Pearson is the material on up-to-date idioms, that is mostly helpful in teaching speaking skills. Авторка досліджує проблему підготовки розмовних навичок в процесі викладання іноземних мов в КНЕУ. Левова доля допомоги викладачам надходить від компанії Dinternal Pearson, яка протягом більш ніж 15 років є надійним, сучасним, інноваційним партнером викладачів кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації. Авторка участь у 12-годинному вебінарі для викладачів англійської мови, присвяченому проблемам підготовки розмовних навичок, так як це одне з найбільш серйозне питання у викладанні іноземних мов. Дуже цінним теоретичним документом, який надає компанія Dinternal Pearson, є матеріали сучасних ідіом, необхідних для підготовки розмовних навичок.
Description
Keywords
speaking skills, role-play, confident use, spectator, participant, debate, mistake correction, розмовні навички, рольова гра, вільне використання, спостерігач, учасник, виправлення помилок
Citation
Чеботарьова Л. І. Teaching Speaking Skills [Електронний ресурс] / Чеботарьова Л. І. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VІII Міжнар. наук. конф., м. Київ (21 квіт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М.М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 200–203. – Назва з титул. екрану.