Роль податку на доходи фізичних осіб у зниженні майнового розшарування населення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто фіскальну ефективність та соціальну справедливість податку на доходи фізичних осіб; обґрунтовано повернення до прогресивного оподаткування. Наведено розрахунки очікуваного майнового розшарування населення
The article deals with fiscal efficiency and social justice of flat income tax; propositions for further improvement of income tax system in Ukraine are provided.
Автором проведена оценка фискальной эффективности и социальной справедливости пропорционального налога физлиц. Авторские рассчеты доказали целесообразность перехода к прогрессивной шкале налогообложения.
Description
Keywords
Citation
Близнюк В. В. Роль податку на доходи фізичних осіб у зниженні майнового розшарування населення / В. В. Близнюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 475-485.