Реінжиніринг системи аналітичного забезпечення управління підприємством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Житомирський державний технологічний університет
Abstract
Розглянуто ієрархію розв’язання аналітичних завдань при реструктуризації систем управління підприємством. Скомпоновано елементи системи аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством. Визначено етапи реінжинірингу та розроблено новий проект організації системи аналітичного забезпечення управління підприємством, який ґрунтується на ситуаційному підході до управління.
Description
Keywords
проектування організації економічного аналізу, реструктуризація систем управління, ієрархічність аналітичних завдань, перепроектування, ситуаційний підхід, організаційні рішення, управлінські рішення
Citation
Калабухова С. В. Реінжиніринг системи аналітичного забезпечення управління підприємством / Калабухова С. В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [редкол.: П. П. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. 3. – С. 243–246.