Використання методу ділової гри при вивченні фахової іноземної мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано необхідність використання методу ділової гри під час вивчення фахової іноземної мови у ВНЗ України. У статті подане визначення ділової гри, проаналізовано її види та класифікації, а також наведені приклади ділових ігор, які можна використовувати на заняттях з фахової іноземної мови.
The article deals with business games, which are considered to be an element of professional foreign language training method in a higher educational establishment. The definition of a business game, analysis of its types and classification, as well as examples of business games used in professional foreign language training are presented in the article.
Статья посвящена анализу необходимости использования метода деловой игры во время изучения иностранного языка профессиональной направленности в вузе Украины. В статье дается определение деловой игры, анализируются ее виды и классификации, а также приведены примеры деловых игр, которые можно использовать на занятиях по иностранному языку профессиональной направленности.
Description
Keywords
ділові ігри, класифікація ділових ігор, види ділових ігор, фахова іноземна мова, business games, classification of business games, types of business games, examples of business games in professional foreign language, деловые игры, классификация деловых игр, виды деловых игр, иностранный язык профессиональной направленности
Citation
Жулківська А. М. Використання методу ділової гри при вивченні фахової іноземної мови / А. М. Жулківська, Г. В. Вавілова // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 285–291.