Стратегічне управління підприємством і бухгалтерський облік

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-01-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено питання місця і ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Проаналізовано додержання основних вимог створення і функціонування бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством.
Description
Keywords
стратегічне управління, філософія організації, «дерево цілей», стратегія фокусування, сфокусована стратегія диференціації, стратегія лідерства за витратами, стратегія оптимальних витрат
Citation
Шайкан А. В. Стратегічне управління підприємством і бухгалтерський облік / А. В. Шайкан // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 184–191.