Розвиток органічного виробництва в Україні та світі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як і в Україні, так і в світі.
With every year in the world of problem of ecologization become all more actual. Development of organic production one of bases of this problem. It is therefore necessary to conduct researches which engulf development of organic production as well as in Ukraine, so in the world.
Description
Keywords
екологізація, органічне виробництва, розвиток, світовий ринок, ecologization, organic productions, development, world market
Citation
Добровольська І. А. Розвиток органічного виробництва в Україні та світі / І. А. Добровольська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 128–135.