Оцінювання ефективності диверсифікації на основі моделі ADL/LC

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто модель ADL/LC яка застосовується для оцінювання диверсифікованих підприємств. Також, на прикладі діяльності підприємств ринку харчових продуктів, використано підходи моделі, завдяки яким визначено позиціювання бізнес-проектів двох вітчизняних компаній із широкою продуктовою диверсифікацією. Згідно позицій у матриці моделі, кожному бізнес-проекту рекомендовано відповідні стратегії подальшого розвитку.
В статье рассмотрена модель ADL/LC которая применяется для оценки диверсифицированных предприятий. Также, на примере предприятий рынка пищевых продуктов, использовании подходы модели, благодаря которым определено позиционирование бизнес-проектов двух отечественных компаний с широкой продуктовой диверсификацией. Согласно позиций в матрице модели, каждому бизнес-проекту рекомендованы соответствующие стратегии дальнейшего развития.
Description
Keywords
модель ADL/LC, диверсифіковані підприємства, бізнес-проект, збалансований бізнес-портфель, model ADL/LC, diversified enterprise business project, balanced business portfolio, сбалансированный бизнес-портфель, модель ADL/LC, диверсифицированные предприятия, бизнес-проект
Citation
Коваленко К. С. Оцінювання ефективності диверсифікації на основі моделі ADL/LC / К. С. Коваленко // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 170–176.
Collections