Методологічні особливості аудиту фінансової звітності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні методологічні та методичні аспекти організації аудиту фінансової звітності.
The basic methodological and methodical aspects of organization of realization of audit of the financial reporting are considered in the article.
В статье рассмотрены основные методологические и методические аспекты организации аудита финансовой отчетности.
Description
Keywords
аудит, достовірність, фінансова звітність, фінансові результати, audit, authenticity, financial reporting, financial results, аудит, достоверность, финансовая отчетность, финансовые результаты
Citation
Свідерський Д. Є. Методологічні особливості аудиту фінансової звітності / Д. Є. Свідерський // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 354–360.