Сучасні шляхи організації обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Університет економіки та права «КРОК»
Abstract
У статті досліджуються сучасні шляхи організації обліково-аналітичного забезпечення як складової частини системи економічної безпеки вітчизняних підприємств. Розглядаються основні напрями здійснення обліково-аналітичного забезпечення, його зміст та роль у підготовці інформації, що використовується для прийняття рішень пов’язаних з підтриманням стабільного функціонування суб’єктів господарювання.
The article studies modern problems of organization of accounting and analytical support as a component of the system of economic security of domestic enterprises. The work considers the main directions of the implementation of accounting and analytical support, its content and role in the preparation of information, which is used in making decisions related to supporting the stable functioning of economic entities.
В статье исследуются современные проблемы организации учетно-аналитического обеспечения как составляющей части системы экономической безопасности отечественных предприятий. Рассматриваются основные направления осуществления учетно-аналитического обеспечения, его содержание и роль в подготовке информации, которая используется при принятии решений, связанных с поддержкой стабильного функционирования субъектов хозяйствования.
Description
Keywords
організація обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, напрями здійснення обліково-аналітичного забезпечення, напрями здійснення обліково-аналітичного забезпечення, зміст та складові обліково-аналітичної діяльності
Citation
Гнилицька Л. В. Сучасні шляхи організації обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємств / Л. В. Гнилицька // Зовнішня торгівля. Економічна безпека : зб. наук. пр. / ВНЗ «Ун-т економ. та права «КРОК» ; голов ред. О. А. Кириченко. – Вип. 6. – Київ, 2011. –С. 20–27.