До питання теоретичного та нормативно-правового визначення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної діяльності на прикладі співробітництва у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття присвячена питанням теоретичного та нормативно-правового визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної діяльності на прикладі співробітництва у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС. Проаналізовано поняття зовнішньоекономічної діяльності у його співвідношенні із поняттям міжнародної економічної діяльності. Розглянуто критерії,що дозволяють розмежувати вказані сфери економічної взаємодії. У статті наведено специфічні ознаки зовнішньоекономічних відносин. Автором проаналізовано відмінності між теоретичним змістом та нормативно-правовим закріпленням понять, що є предметом дослідження даної статті.
This article is devoted to the questions of theoretical and legal definition of foreign economic activity and international economic activity on the sample of cooperation in the sphere of overcoming consequences of Chernobyl disaster. The definition of foreign economic activity compared to the definition of international economic activity is analyzed. The criteria that allow distinguishing mentioned above spheres of economic cooperation are considered. The article describes specific features of foreign economic relations. The author analyzed differences between theoretical content and legal definition of the question subject to this article.
Description
Keywords
зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економічна діяльність, зовнішньоекономічні відносини, Чорнобильська катастрофа, співробітництво у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС, господарська діяльність, foreign economic activity, international economic activity, foreign economic relations, Chernobyl disaster, cooperation in the sphere of overcoming consequences of Chernobyl disaster, economic activity
Citation
Мезенцова Н. В. До питання теоретичного та нормативно-правового визначення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної діяльності на прикладі співробітництва у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Н. В. Мезенцова // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 331–341.